Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady zatrudniania cudzoziemców. Wszystkie informacje w tej sprawie, wraz z wzorami obowiązujących dokumentów, zostały zamieszczone na stronie MRPiPS. Poniżej podajemy link do szczegółowych informacji oraz link do wzorów dokumentów:
 
https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/
 
Link do wzorów dokumentów:
 
https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/wzory-dokumentow

UWAGA: Od stycznia 2019 r. do regulowania opłat, zarówno za złożenie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, obowiązuje konto w Getin Noble Bank SA, podane w treści załącznika: procedura wpłat.
Załączniki
Schemat procedury - rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy - 03.pdf
Schemat procedury - zezwolenia na pracę sezonową - 03.pdf
(1)Procedura wpłat za sprawy dotyczące zatrudniania cudzoziemców.pdf
Upoważnienie do odbioru dokumentów.doc
(1)Wniosek o wydanie informacji starosty - do zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową.doc
Zawiadomienie o stawieniu się cudzoziemca do pracy - dotyczy oświadczeń powierzenia pracy.doc
Zawiadomienie o niestawieniu się cudzoziemca do pracy - wer. 03.doc

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę