Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszu Pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszu Pracy odbędzie się w dniach od 7 maja 2018r. do 11 maja 2018r. Na tworzone stanowiska mogą być skierowane tylko osoby...

Dzień wolny

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniu 30.04.2018 r. tut. urząd będzie nieczynny. Dzień wolny za 06.01.2018r.

Projekt 29+" DROGOWSKAZ do zatrudnienia".

Na terenie powiatów: włocławskiego, aleksandrowskiego, golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego oraz radziejowskiego realizowany jest projekt dla osób nie pracujących powyżej 29 roku życia.   W ramach projektu oferowane jest indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe w 5 kierunkach oraz 5...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH     Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 7 maja 2018r. do 11 maja 2018r. Osoby bezrobotne, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone  zostaną przed...

Ogłoszenie o naborze wniosków XVIII edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rozpoczęła się procedura naboru wniosków do XVIII-tej edycji Nagród Maszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardzej wartościowych osiągnięć w 2017 roku. Nagrody będą wręczane w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie...

Nabór na szkolenie „SZUKAM PRACY”.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie  „SZUKAM PRACY" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnikom szkolenia wypłacamy stypendium. Planowany termin trwania szkolenia: 10.05.-23.05.2018 Informacje i zapisy u doradcy zawodowego w budynku B (wejście od parkingu)   ...

„Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizowany jest projekt „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu", wspierający założenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W ramach projektu, do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zostanie przygotowanych 120 osób...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 26 lutego 2018r. do 9 marca 2018r. Osoby bezrobotne, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone  zostaną przed...

Prace interwencyjne - informacja dla pracodawców.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Z DNIEM 19 LUTEGO 2018r Wnioski o organizację prac interwencyjnych oraz wnioski o refundację prac interwencyjnych przyjmowane są w pokoju nr 18.

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach od 26 lutego 2018r. do 9 marca 2018r .    

Projekt TEKA ABSOLWENTA "Technologia" "Efektywność" "Kompetencje" "Aktywizacja"

TEKA ABSOLWENTA "Technologia" "Efektywność" "Kompetencje" "Aktywizacja" Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia. Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół  wyższych którzy: są mieszkańcami jednego z 6...

„ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (III)”

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (III)" w ramach Osi priorytetowej 8 Priorytetu Inwestycyjnego 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (III)”

Projekt  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

„BIZNES NA START!” - Dotacje na założenie działalności gospodarczej.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „BIZNES NA START!" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko–pomorskiego , zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH    Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 15 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r.       ...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW    Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach od 15 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r.  

Nabór na szkolenie „SZUKAM PRACY” z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie  „SZUKAM PRACY" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnikom szkolenia wypłacamy stypendium. Planowany termin trwania szkolenia: 05.03.-23.03.2018r . Informacje i zapisy u doradcy zawodowego w budynku B (wejście od parkingu)   ...

Nabór na warsztaty dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Ogłaszamy nabór na warsztaty dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej: "ABC przedsiębiorczości", które odbędą się w terminie  od 12.02.2018 do 13.02.2018r . Organizatorem zajęć jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Filia we Włocławku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z doradcą zawodowym w...

Nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin składania dokumentów: od 22 do 31 stycznia 2018 r . Adresaci Pracodawcy, którzy mają siedzibę albo miejsce prowadzenia...

Informacja dotycząca rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, informuje iż oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przyjmowane są wyłącznie do 28.12.2017r. ...

„BIZNES NA START!” - Dotacje na założenie działalności gospodarczej.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „BIZNES NA START!" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko–pomorskiego , zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH...

„Fabryka firm” - Dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej! „Fabryka firm" to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy. Rekrutacja ...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach programu PO WER.

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach programu PO WER odbywać się będzie od 8 listopada 2017r.  do 17 listopada 2017r   Uwaga . W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na utworzone stanowisko może...

Wstrzymanie naboru wniosków na organizacje prac interwencyjnych.

Informujemy, iż z dniem 3 listopada 2017r ze względu na ograniczone środki finansowe wstrzymuje się nabór wniosków na organizacje prac interwencyjnych. Informacje o ewentualnym naborze wniosków może uzyskać pod numerem tel. 54 2340089 wew.18   ...

„Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizowany jest projekt „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu", wspierający założenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W ramach projektu, do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zostanie przygotowanych 120 osób...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę