Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

Dotacje na założenie własnej firmy dla osób powyżej 30 roku życia.

Osoby powyżej 30 roku chcące skorzystać z dotacji na założenie własnej firmy mogą skorzystać z załączonych ofert. Załączniki Oferta 1.pdf Oferta 2.pdf

Wznowienie naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje o wznowieniu  naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Nabór wniosków będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych przyznanych PUP we Włocławku. ...

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz....

Wstrzymanie naboru wniosków na organizowanie prac interwencyjnych.

Informujemy, iż z dniem 6 września 2017r ze względu na ograniczone środki finansowe wstrzymuje się nabór wniosków na organizowanie prac interwencyjnych . Informacje o ewentualnym naborze wniosków może uzyskać pod numerem tel. 54 2340089 wew.18.   ...

Nabór wniosków na zorganizowanie stażu w ramach PO WER

    POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU INFORMUJE, ŻE DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU PRZYJMOWAĆ BĘDZIE WNIOSKI PRACODAWCÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ     Szczegółowe informacje...

Od dnia 1 stycznia 2016 r. PUP we Włocławku przystąpił do realizacji projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (II)" . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
87-800 Włocławek
ul. Kapitulna 24
Telefon: 54 234 00 89
E-mail: towl(at)praca.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 do 15:30
Wtorek 7:30 do 16:00
Środa 7:30 do 15:30
Czwartek 7:30 do 15:30
Piątek 7:30 do 15:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę