Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

Spotkanie dla pracodawców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tematem spotkania będzie m.in. obsługa systemu SODiR (System Obsługi Dofinansowań i Refundacji), ulgi przysługujące pracodawcom z tytułu zatrudniania osób...

Nabór na szkolenie „SZUKAM PRACY” z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie „SZUKAM PRACY" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnikom szkolenia wypłacamy stypendium. Planowany termin trwania szkolenia: 13.05.-31.05.2019r. Informacje i zapisy u doradcy zawodowego w budynku B (wejście od parkingu)   ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 25 marca 2019r. do 29 marca 2019r. Osoby bezrobotne, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone  zostaną przed...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w dniach od 25 marca 2019r. do 29 marca 2019r.   ...

Nabór wniosków na organizowanie prac interwencyjnych.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na organizowanie prac interwencyjnych odbędzie się w dniach od 4 marca 2019r. do 8 marca 2019r.  

Targi Pracy 2019

Zapraszamy Pracodawców do składania zgłoszeń do uczestnictwa w Targach Pracy, które odbędą się 4 kwietnia 2019 r. w Hali Mistrzów we Włocławku. Oprócz Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku organizatorami są włocławskie instytucje: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Cech Rzemiosł...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków  o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej odbędzie się w dniach  28.01.2019r. – 08.02.2019r.   ...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach 28.01.2019r. – 08.02.2019r. W ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków kierowane do zatrudnienia będą tylko osoby kwalifikujące się do wsparcie w...

Prace interwencyjne - przedłużenie naboru wniosków.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na organizowanie prac interwencyjnych przedłużony zostaje do 1 lutego 2019r. W ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków kierowane do zatrudnienia będą tylko osoby kwalifikujące się do wsparcie w ramach programu PO...

Nabór na szkolenie „SZUKAM PRACY” z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie  „SZUKAM PRACY" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnikom szkolenia wypłacamy stypendium. Planowany termin trwania szkolenia: 04.03.-22.03.2019 Informacje i zapisy u doradcy zawodowego w budynku B (wejście od parkingu)   ...

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku przystąpił do realizacji projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (IV)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I ...

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (III)" w ramach Osi priorytetowej 8 Priorytetu Inwestycyjnego 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,...

Projekt  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Od dnia 1 stycznia 2016 r. PUP we Włocławku przystąpił do realizacji projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (II)" . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
87-800 Włocławek
ul. Kapitulna 24
Telefon: 54 234 00 89
E-mail: towl(at)praca.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 do 15:30
Wtorek 7:30 do 16:00
Środa 7:30 do 15:30
Czwartek 7:30 do 15:30
Piątek 7:30 do 15:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę