Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

Wirtualne targi pracy "Discover Poland! Work with us".

Informujemy pracodawców, że w ramach Krajowego Planu Działań sieci EURES, w dniu 29 maja br. odbędą się wirtualne targi pracy. Celem targów jest wsparcie polskich pracodawców w dotarciu do osób poszukujących pracy z innych państw UE, w tym Polaków przebywających poza granicami naszego kraju. Targi zostaną przeprowadzone na...

„Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu rozpoczyna realizację projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Projekt...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Nabór wniosków będzie realizowany w terminie: 20.05.2019r. – 24.05.2019r. ...

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (IV)

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania...

Informacja dla beneficjentów realizujących na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Informacja dla beneficjentów realizujących na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020   W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Powiat Włocławski/Miasto...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (IV).

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku przystąpił do realizacji projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (IV)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I ...

Informacja dla beneficjentów realizujących na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Informacja dla beneficjentów realizujących na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020     W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Miasto...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż  prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności tylko od osób bezrobotnych do 30 roku życia, w tym dla osób do 25 roku życia, które są zarejestrowane w urzędzie krócej niż 4 miesiące od 13...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego odbędzie się w dniach od 13 maja 2019r. do 17 maja 2019r. na tworzone stanowiska kierowane będą tylko osoby powyżej 30 roku życia...

AKTYWNA MAMA, AKTYWNY TATA

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ OTWARCIEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ,, AKTYWNA MAMA, AKTYWNY TATA'' INFORMUJĘ, IŻ PUNKT INFORMACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PRZEPROWADZI SZKOLENIE POD NAZWĄ ,, MAMA MOŻE WSZYSTKO 3''. WSZELKIE INFORMACJE O SZKOLENIU ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NA...

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (III)" w ramach Osi priorytetowej 8 Priorytetu Inwestycyjnego 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,...

Projekt  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Od dnia 1 stycznia 2016 r. PUP we Włocławku przystąpił do realizacji projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (II)" . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
87-800 Włocławek
ul. Kapitulna 24
Telefon: 54 234 00 89
E-mail: towl(at)praca.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 do 15:30
Wtorek 7:30 do 16:00
Środa 7:30 do 15:30
Czwartek 7:30 do 15:30
Piątek 7:30 do 15:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę