Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach programu PO WER.

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach programu PO WER odbywać się będzie od 8 listopada 2017r.  do 17 listopada 2017r   Uwaga . W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na utworzone stanowisko może...

Wstrzymanie naboru wniosków na organizacje prac interwencyjnych.

Informujemy, iż z dniem 3 listopada 2017r ze względu na ograniczone środki finansowe wstrzymuje się nabór wniosków na organizacje prac interwencyjnych. Informacje o ewentualnym naborze wniosków może uzyskać pod numerem tel. 54 2340089 wew.18   ...

„Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizowany jest projekt „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu", wspierający założenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W ramach projektu, do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zostanie przygotowanych 120 osób...

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz....

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności dla osób powyżej 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności  z środków Regionalnego Programu Operacyjnego ( dla osób powyżej 30 roku życia ) odbędzie się w dniach od 16 października 2017r. do 31 października 2017r. Szczególnie preferowane będą...

Od dnia 1 stycznia 2016 r. PUP we Włocławku przystąpił do realizacji projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (II)" . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
87-800 Włocławek
ul. Kapitulna 24
Telefon: 54 234 00 89
E-mail: towl(at)praca.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 do 15:30
Wtorek 7:30 do 16:00
Środa 7:30 do 15:30
Czwartek 7:30 do 15:30
Piątek 7:30 do 15:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę