Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

Program Aktywizacja i Integracja 2017

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.   Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację warsztatów (zajęć grupowych) dla osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacja i Integracja w 2017 r.   Na podstawie art. 62a ust. 10 ustawy z...

Zaproszenie na Targi Pracy

W dniach 23-24 marca 2017 r. w Hali Mistrzów we Włocławku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Cech Rzemiosł Różnych oraz Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, wzorem lat ubiegłych organizują kolejne Włocławskie Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła. Patronat honorowy nad...

Informacja o spotkaniu w Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU INFORMUJE, IŻ W INKUBATORZE  INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. TORUNSKA 148 WE WŁOCŁAWKU ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DLA: przedsiębiorców w dniu 16 lutego 2017r., w godz.. 10.00 – 13.00 dotyczące form wsparcia jakie udziela urząd przy zatrudnianiu osób bezrobotnych; osób...

Informacja o naborze wniosków - działalność gospodarcza.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH     Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 20 luty 2017r. do 24 luty 2017r.  

Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW     Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach od 20 luty 2017r. do 24 luty 2017r.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. PUP we Włocławku przystąpił do realizacji projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (II)" . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
87-800 Włocławek
ul. Kapitulna 24
Telefon: 54 234 00 89
E-mail: towl(at)praca.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 do 15:30
Wtorek 7:30 do 16:00
Środa 7:30 do 15:30
Czwartek 7:30 do 15:30
Piątek 7:30 do 15:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę