Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

Koniec naboru wniosków 12 miesięcy refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku  informuje, iż wnioski o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r. ż. nie są przyjmowane z powodu braku środków. ...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 8 maja 2017r. do 12 maja 2017r.

Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW     Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach od 8 maja 2017r. do 12 maja 2017r.

Bezpłatne spotkanie informacyjne "Mama może wszystko"

Mamo, przyjdź na spotkanie   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na spotkanie informacyjne ,,Mama może wszystko!" , na którym przedstawione zostaną możliwości i warunki wsparcia ze środków unijnych na żłobki lub nianie, a także inne działania wspomagające w powrocie na rynek pracy.   ...

Program Aktywizacja i Integracja 2017 - Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 14 marca 2017 r.   Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację warsztatów (zajęć grupowych) dla osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacja i Integracja w 2017 r.   Na podstawie art. 62a ust. 10 ustawy z...

Od dnia 1 stycznia 2016 r. PUP we Włocławku przystąpił do realizacji projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (II)" . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
87-800 Włocławek
ul. Kapitulna 24
Telefon: 54 234 00 89
E-mail: towl(at)praca.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 do 15:30
Wtorek 7:30 do 16:00
Środa 7:30 do 15:30
Czwartek 7:30 do 15:30
Piątek 7:30 do 15:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę