Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Dla pracodawców i przedsiębiorców

RÓWNOŚĆ SZANS, RÓWNOŚĆ PŁCI, RÓWNOŚĆ... Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem, wspólną wartością Unii Europejskiej i niezbędnym warunkiem osiągnięcia celów UE w zakresie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i spójności społecznej. W ostatnich dziesięcioleciach zrobiono znaczne postępy w niwelowaniu wciąż...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę