Projekty zewnętrzne - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Projekt szkoleniowy

W załączeniu publikujemy plakat promujący ciekawą inicjatywę edukacyjną. Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z o.o. przygotował pakiet istotnych szkoleń, m.in. z tak różnych dziedzin jak informatyka czy wizaż. Proponujemy zapoznanie się z tą ofertą.  ...

Projekt dla rodziców i dzieci

W załączeniu publikujemy materiały otrzymane z Fundacji Novum, która przygotowała interesujący projekt skierowany do rodziców oraz ich dzieci. Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą ofertą. Załączniki plakat-nowy_1.jpg...

Bezpłatny żłobek

W załączeniu przekazujemy informację o projekcie, który przewiduje powstanie we Włocławku bezpłatnego żłobka. Projekt przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie poniższe warunki: a) osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, b) osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim,...

Projekt Uniwersytetu Warszawskiego - szkolenia on-line

W załączeniu publikujemy informację o interesującym projekcie realizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Projekt przewiduje bezpłatne szkolenia, w tym z zakresu posługiwania się językiem angielskim oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w załączonym pliku.     ...

Projekt szkoleniowy Europejskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o.

Firma Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. proponuje bezpłatne szkolenia. W załączeniu zamieszczamy materiały dotyczące tej oferty. Kandydaci muszą spełniać określone wymagania, wskazane w dokumentach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami tej firmy. Dane teleadresowe zostały ujęte w...

„DOTACJA NA START - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”.

Masz pomysł na biznes? Chcesz założyć własną firmę? Nie zwlekaj dłużej! Weź udział w projekcie „DOTACJA NA START – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM" i skorzystaj ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej! Projekt, współfinansowany z Europejskiego  Funduszu...

Projekt „Nowoczesne technologie dla każdego” - szkolenia z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt „Nowoczesne technologie dla każdego" – szkolenia z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu (lider) w partnerstwie z Fundacją Klucz do przyszłości (partner) realizuje projekt pn. NOWE TECHNOLOGIE DLA KAŻDEGO w ramach Programu Operacyjnego...

Projekt dla młodych

W załączeniu publikujemy informację o projekcie skierowanym do osób w wieku 18-29 lat, pod nazwą: „Wsparcie na starcie szansą dla młodych". Projekt realizowany jest na terenie naszego województwa przez Centrum Edukacyjne TECHNIK. Osoby zainteresowane powinny kontaktować się bezpośrednio z tą instytucją. Dane teleadresowe...

Projekt Akademia Pozytywnej Zmiany.

Projekty Doradztwo Szkolenia FORCONCEPT w ramach programu PARP – Nowy Start realizuje projekt Akademia Pozytywnej Zmiany dedykowany przedsiębiorcom potrzebującym wsparcia w rozwoju biznesu.  Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w załączniku oraz na stronie projektu: ...

Szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020.

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020 o następującej tematyce:   1.       Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.   2.       Generator wniosków o...

Mierzymy temperaturę rynku pracy w Polsce.

Z mierzmy wspólnie temperaturę rynku pracy w Polsce. https://diagnoza.plus/s/33061/rynek-pracy #DołączDoBadania #WypełnijSam(a) #WyślijZnajomym #ZaprośRodzinę #PrzekażWspółpracownikom. Pandemia spowodowała dwa kryzysy: zdrowotny i ekonomiczny. Mimo, że wymiar ekonomiczny obejmie znakomitą...

Bezpłatne wsparcie psychologiczne.

Fundacja ADRA Polska poszukuje osób, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego online.  Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny. Więcej informacji na temat grup znajdą Państwo tutaj: www.adra.pl/kryzys ...

Rekrutacja do projektu Uniwersytet Sukcesu ed. II.

Fundacja Digital University prowadzi rekrutację do projektu "Uniwersytet Sukcesu ed. II". Uczestnikami projektu mogą być kobiety w wieku 18-25 lat, które znajdują się lub opuściły domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, lub po prostu mają trudną sytuację finansową lub osobistą.  CElem...

Projekt ,,Skuteczny outplacement”.

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie informuje o realizacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projektu pt: „Skuteczny outplacement" w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy,...

Projekt dla osób zwalnianych z pracy

W załączeniu publikujemy materiały o projekcie dla osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika. Przedsięwzięcie to przewiduje możliwości skorzystania m.in. z kursów zawodowych oraz bezzwrotnych dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Inicjatywa została zgłoszona przez firmę ALFA PROJEKT z...

Projekty Akademickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Informujemy, że Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych realizuje aktualnie poniższe projekty: „ PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB MŁODYCH ". Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo, które nie pracują, nie kształcą się (w systemie stacjonarnym) i nie szkolą się,...

Projekt dla osób bezrobotnych

W załączeniu zamieszczamy informację o projekcie przeznaczonym dla osób bezrobotnych. Przedsięwzięcie to jest realizowane przez włocławskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SUKCES. Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją.  Załączniki...

Zapraszamy osoby w wieku 18-30 lat do udziału w międzynarodowym badaniu osób młodych nt. ich wizji i planów na przyszłość

Badanie ankietowe w formie formularza on-line jest przeprowadzane na obszarze Polski, Niemiec, Rosji i Włoch w okresie sierpień-wrzesień 2019 r. Obejmuje grupę 800 osób młodych z danego państwa w wieku 18-30 lat. Badanie jest anonimowe i realizowane wyłącznie poprzez formularz na stronie internetowej pod adresem: ...

Powrót do zdrowia - powrót do pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt dla osób niepełnosprawnych obejmujący kompleksową rehabilitację zawodową, psychospołeczną i medyczną: „Powrót do zdrowia-powrót do pracy". Szczegóły na stronie: ...

Zawodowa Akademia Wiedzy i Doświadczenia

W załączeniu plakat dotyczący projektu "Zawodowa Akademia Wiedzy i Doświadczenia" dot. osób z pieczy zastępczej Załączniki plakat3.pdf (pdf, 2182 KB)

Skuteczny OUTPLACEMENT

W załączeniu plakat zapraszający do udziału w projekcie "Skuteczny OUTPLACEMENT" Załączniki plakat-2019-page-001.jpg (jpg, 376 KB)

Projekt fundacji "Reaxum"

W załączeniu upowszechniamy informację o projekcie Międzynarodowej Fundacji "Reaxum", który jest skierowany do osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje są dostępne bezpośrednio u organizatora (dane teleadresowe - w załączonym pliku). ...

Projekt dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „ Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim – II edycja ". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .   Projekt ma na celu wsparcie 30 osób zwolnionych,...

Projekt „NIE dla zwolnienia - TAK dla zatrudnienia”

Projekt „NIE dla zwolnienia – TAK dla zatrudnienia", realizowany przez  Centrum Edukacyjne Żelazna, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   Celem projektu jest zwiększenie możliwości...

Praca dla absolwentów

W załączeniu publikujemy informację o interesującej inicjatywie firmy WIKA Polska. Projekt dotyczy zatrudnienia młodych osób, które w pierwszej fazie pracy mają uczestniczyć w tzw. warsztacie szkoleniowym. Firma proponuje umowę o pracę już od momentu przystąpienia do warsztatów. Celem przedsięwzięcia jest profesjonalne...

Projekt dla młodych osób

W załączeniu publikujemy informację o projekcie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, skierowanym do osób w wieku 18-24 lata.  Załączniki Projekt CEiPM OHP.jpg (jpg, 1877 KB)

Opieka nad dziećmi - projekty CEiK Zenit oraz SISE Sukces

W załączeniu prezentujemy informacje o projektach Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych "Sukces" we Włocławku. Oferta dotyczy wsparcia bezrobotnych kobiet, które posiadają małe dzieci. Powyższe instytucje oferują możliwość zapewnienia dofinansowanej opieki nad dziećmi w klubie...

Projekt - Mobilni na rynku pracy 2

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy realizuje projekt unijny pod nazwą: „Mobilni na rynku pracy 2". W ramach projektu organizowane są 2-miesięczne zagraniczne staże zawodowe. Obecnie prowadzony jest nabór do grupy, która w marcu wyjedzie na Maltę. Wnioski do wypełnienia już od dziś są na stronie PTE (...

Promocja służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku prowadzi rekrutację do służby przygotowawczej. Szczegóły w załączonym pliku. Załączniki SP-III turnus.jpg (jpg, 1704 KB)

Projekt Stowarzyszenia Humaneo

W załączeniu publikujemy materiał informacyjny o projekcie Stowarzyszenia Humaneo. Ta inicjatywa jest adresowana do osób bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie w ostatnich 6 miesiącach, ze względu na likwidację stanowiska pracy. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z organizatorem. Dane teleadresowe...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę