Projekty zewnętrzne - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Projekt Akademia Pozytywnej Zmiany.

Projekty Doradztwo Szkolenia FORCONCEPT w ramach programu PARP – Nowy Start realizuje projekt Akademia Pozytywnej Zmiany dedykowany przedsiębiorcom potrzebującym wsparcia w rozwoju biznesu.  Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w załączniku oraz na stronie projektu: ...

Szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020.

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020 o następującej tematyce:   1.       Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.   2.       Generator wniosków o...

Mierzymy temperaturę rynku pracy w Polsce.

Z mierzmy wspólnie temperaturę rynku pracy w Polsce. https://diagnoza.plus/s/33061/rynek-pracy #DołączDoBadania #WypełnijSam(a) #WyślijZnajomym #ZaprośRodzinę #PrzekażWspółpracownikom. Pandemia spowodowała dwa kryzysy: zdrowotny i ekonomiczny. Mimo, że wymiar ekonomiczny obejmie znakomitą...

Bezpłatne wsparcie psychologiczne.

Fundacja ADRA Polska poszukuje osób, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego online.  Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny. Więcej informacji na temat grup znajdą Państwo tutaj: www.adra.pl/kryzys ...

Rekrutacja do projektu Uniwersytet Sukcesu ed. II.

Fundacja Digital University prowadzi rekrutację do projektu "Uniwersytet Sukcesu ed. II". Uczestnikami projektu mogą być kobiety w wieku 18-25 lat, które znajdują się lub opuściły domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, lub po prostu mają trudną sytuację finansową lub osobistą.  CElem...

Projekt ,,Skuteczny outplacement”.

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie informuje o realizacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projektu pt: „Skuteczny outplacement" w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy,...

Projekt dla osób zwalnianych z pracy

W załączeniu publikujemy materiały o projekcie dla osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika. Przedsięwzięcie to przewiduje możliwości skorzystania m.in. z kursów zawodowych oraz bezzwrotnych dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Inicjatywa została zgłoszona przez firmę ALFA PROJEKT z...

Projekty Akademickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych

Informujemy, że Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych realizuje aktualnie poniższe projekty: „ PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB MŁODYCH ". Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo, które nie pracują, nie kształcą się (w systemie stacjonarnym) i nie szkolą się,...

Projekt dla osób bezrobotnych

W załączeniu zamieszczamy informację o projekcie przeznaczonym dla osób bezrobotnych. Przedsięwzięcie to jest realizowane przez włocławskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SUKCES. Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją.  Załączniki...

Zapraszamy osoby w wieku 18-30 lat do udziału w międzynarodowym badaniu osób młodych nt. ich wizji i planów na przyszłość

Badanie ankietowe w formie formularza on-line jest przeprowadzane na obszarze Polski, Niemiec, Rosji i Włoch w okresie sierpień-wrzesień 2019 r. Obejmuje grupę 800 osób młodych z danego państwa w wieku 18-30 lat. Badanie jest anonimowe i realizowane wyłącznie poprzez formularz na stronie internetowej pod adresem: ...

Powrót do zdrowia - powrót do pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt dla osób niepełnosprawnych obejmujący kompleksową rehabilitację zawodową, psychospołeczną i medyczną: „Powrót do zdrowia-powrót do pracy". Szczegóły na stronie: ...

Zawodowa Akademia Wiedzy i Doświadczenia

W załączeniu plakat dotyczący projektu "Zawodowa Akademia Wiedzy i Doświadczenia" dot. osób z pieczy zastępczej Załączniki plakat3.pdf (pdf, 2182 KB)

Skuteczny OUTPLACEMENT

W załączeniu plakat zapraszający do udziału w projekcie "Skuteczny OUTPLACEMENT" Załączniki plakat-2019-page-001.jpg (jpg, 376 KB)

Projekt fundacji "Reaxum"

W załączeniu upowszechniamy informację o projekcie Międzynarodowej Fundacji "Reaxum", który jest skierowany do osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje są dostępne bezpośrednio u organizatora (dane teleadresowe - w załączonym pliku). ...

Projekt dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem

ALFA PROJEKT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn.: „ Program pomocy osobom zwalnianym w województwie kujawsko-pomorskim – II edycja ". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .   Projekt ma na celu wsparcie 30 osób zwolnionych,...

Projekt „NIE dla zwolnienia - TAK dla zatrudnienia”

Projekt „NIE dla zwolnienia – TAK dla zatrudnienia", realizowany przez  Centrum Edukacyjne Żelazna, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   Celem projektu jest zwiększenie możliwości...

Praca dla absolwentów

W załączeniu publikujemy informację o interesującej inicjatywie firmy WIKA Polska. Projekt dotyczy zatrudnienia młodych osób, które w pierwszej fazie pracy mają uczestniczyć w tzw. warsztacie szkoleniowym. Firma proponuje umowę o pracę już od momentu przystąpienia do warsztatów. Celem przedsięwzięcia jest profesjonalne...

Projekt dla młodych osób

W załączeniu publikujemy informację o projekcie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, skierowanym do osób w wieku 18-24 lata.  Załączniki Projekt CEiPM OHP.jpg (jpg, 1877 KB)

Opieka nad dziećmi - projekty CEiK Zenit oraz SISE Sukces

W załączeniu prezentujemy informacje o projektach Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych "Sukces" we Włocławku. Oferta dotyczy wsparcia bezrobotnych kobiet, które posiadają małe dzieci. Powyższe instytucje oferują możliwość zapewnienia dofinansowanej opieki nad dziećmi w klubie...

Projekt - Mobilni na rynku pracy 2

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy realizuje projekt unijny pod nazwą: „Mobilni na rynku pracy 2". W ramach projektu organizowane są 2-miesięczne zagraniczne staże zawodowe. Obecnie prowadzony jest nabór do grupy, która w marcu wyjedzie na Maltę. Wnioski do wypełnienia już od dziś są na stronie PTE (...

Promocja służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku prowadzi rekrutację do służby przygotowawczej. Szczegóły w załączonym pliku. Załączniki SP-III turnus.jpg (jpg, 1704 KB)

Projekt Stowarzyszenia Humaneo

W załączeniu publikujemy materiał informacyjny o projekcie Stowarzyszenia Humaneo. Ta inicjatywa jest adresowana do osób bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie w ostatnich 6 miesiącach, ze względu na likwidację stanowiska pracy. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z organizatorem. Dane teleadresowe...

Projekt fundacji FAZON

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON z Bydgoszczy realizuje pilotażowy program ABSOLWENT ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Inicjatywa ta dotyczy studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i zaocznych, jak również tych, dla których nauka na III i V roku rozpocznie...

„Przygotowani do zmiany”.

Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci pieniędzy? Jeśli jesteś osobą zwolnioną 1 , przewidzianą do zwolnienia 2 lub zagrożoną zwolnieniem 3 , zgłoś się do udziału w projekcie „Przygotowani do zmiany", w ramach którego będziesz miał możliwość pozyskania dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej. ...

Projekt 29+" DROGOWSKAZ do zatrudnienia".

Na terenie powiatów: włocławskiego, aleksandrowskiego, golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego oraz radziejowskiego realizowany jest projekt dla osób nie pracujących powyżej 29 roku życia.   W ramach projektu oferowane jest indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe w 5 kierunkach oraz 5...

„Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizowany jest projekt „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu", wspierający założenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W ramach projektu, do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zostanie przygotowanych 120 osób...

„BIZNES NA START!” - Dotacje na założenie działalności gospodarczej.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „BIZNES NA START!" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko–pomorskiego , zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH...

„BIZNES NA START!” - Dotacje na założenie działalności gospodarczej.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „BIZNES NA START!" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko–pomorskiego , zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH...

„Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizowany jest projekt „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu", wspierający założenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W ramach projektu, do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zostanie przygotowanych 120 osób...

„Fabryka firm” - Dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej! „Fabryka firm" to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy. Rekrutacja ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę