Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

„BIZNES NA START!” - Dotacje na założenie działalności gospodarczej.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „BIZNES NA START!" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko–pomorskiego , zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH    Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 15 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r.       ...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW    Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach od 15 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r.  

Nabór na szkolenie „SZUKAM PRACY” z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie  „SZUKAM PRACY" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnikom szkolenia wypłacamy stypendium. Planowany termin trwania szkolenia: 05.03.-23.03.2018r . Informacje i zapisy u doradcy zawodowego w budynku B (wejście od parkingu)   ...

Nabór na warsztaty dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Ogłaszamy nabór na warsztaty dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej: "ABC przedsiębiorczości", które odbędą się w terminie  od 12.02.2018 do 13.02.2018r . Organizatorem zajęć jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Filia we Włocławku. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z doradcą zawodowym w...

Nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin składania dokumentów: od 22 do 31 stycznia 2018 r . Adresaci Pracodawcy, którzy mają siedzibę albo miejsce prowadzenia...

Informacja dotycząca rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, informuje iż oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przyjmowane są wyłącznie do 28.12.2017r. ...

„BIZNES NA START!” - Dotacje na założenie działalności gospodarczej.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „BIZNES NA START!" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko–pomorskiego , zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH...

„Fabryka firm” - Dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej! „Fabryka firm" to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy. Rekrutacja ...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach programu PO WER.

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach programu PO WER odbywać się będzie od 8 listopada 2017r.  do 17 listopada 2017r   Uwaga . W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na utworzone stanowisko może...

Wstrzymanie naboru wniosków na organizacje prac interwencyjnych.

Informujemy, iż z dniem 3 listopada 2017r ze względu na ograniczone środki finansowe wstrzymuje się nabór wniosków na organizacje prac interwencyjnych. Informacje o ewentualnym naborze wniosków może uzyskać pod numerem tel. 54 2340089 wew.18   ...

„Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizowany jest projekt „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu", wspierający założenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W ramach projektu, do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zostanie przygotowanych 120 osób...

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz....

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności dla osób powyżej 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności  z środków Regionalnego Programu Operacyjnego ( dla osób powyżej 30 roku życia ) odbędzie się w dniach od 16 października 2017r. do 31 października 2017r. Szczególnie preferowane będą...

Wznowienie naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje o wznowieniu  naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Nabór wniosków będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych przyznanych PUP we Włocławku. ...

Wstrzymanie naboru wniosków na organizowanie prac interwencyjnych.

Informujemy, iż z dniem 6 września 2017r ze względu na ograniczone środki finansowe wstrzymuje się nabór wniosków na organizowanie prac interwencyjnych . Informacje o ewentualnym naborze wniosków może uzyskać pod numerem tel. 54 2340089 wew.18.   ...

Nabór wniosków na zorganizowanie stażu w ramach PO WER

    POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU INFORMUJE, ŻE DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU PRZYJMOWAĆ BĘDZIE WNIOSKI PRACODAWCÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ     Szczegółowe informacje...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności w ramach programu PO WER.

Informacja dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności w ramach programu PO WER  tylko dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 lat ( w tym dla osób do 25 roku życia zarejestrowanych w urzędzie poniżej 4...

Służba w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Centralne Biuro Antykorupcyjne poszukuje kandydatów do służby na funkcjonariuszy Departamentu Ochrony, oferta skierowana jest do osób zamieszkałych na terenie Włocławka i okolic. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy mogą uzyskać więcej informacji na stronie internetowej https://cba.gov.pl/ w zakładce „SŁUŻBA W...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego odbędzie się w dniach od 21 sierpnia 2017r. do 25 sierpnia 2017r . N a tworzone stanowiska mogą być skierowane tylko ...

Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

  Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku poszukuje do pracy osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne miałyby pracować na różnych stanowiska pracy związanych z zakresem funkcjonowania Zakładu, tj. pralnia, krawiectwo, usługi parkingowe oraz wynajem sali. ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności w ramach programu PO WER.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności w ramach programu PO WER tylko dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 lat odbywać się będzie od 3 lipca 2017r.  do 31 sierpnia 2017r       ...

„Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (III)”

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (III)" w ramach Osi priorytetowej 8 Priorytetu Inwestycyjnego 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,...

„Ocalić od zapomnienia”

„Ocalić od zapomnienia" Program specjalny aktywizacji bezrobotnych z terenu gminy Lubraniec, poprzez wykorzystanie walorów historyczno – kulturowych cmentarzy w miejscowościach Sarnowo, Siarczyce, Gołębin Parcele.   Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż realizuje Program Specjalny...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę