Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH     Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 24 czerwca 2019r. do 28 czerwca 2019r. Osoby bezrobotne, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone  zostaną...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w dniach od 24 czerwca 2019r. do 28 czerwca 2019r.   ...

Wirtualne targi pracy "Discover Poland! Work with us".

Informujemy pracodawców, że w ramach Krajowego Planu Działań sieci EURES, w dniu 29 maja br. odbędą się wirtualne targi pracy. Celem targów jest wsparcie polskich pracodawców w dotarciu do osób poszukujących pracy z innych państw UE, w tym Polaków przebywających poza granicami naszego kraju. Targi zostaną przeprowadzone na...

„Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu rozpoczyna realizację projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Projekt...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Nabór wniosków będzie realizowany w terminie: 20.05.2019r. – 24.05.2019r. ...

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (IV)

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania...

Informacja dla beneficjentów realizujących na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Informacja dla beneficjentów realizujących na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020   W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Powiat Włocławski/Miasto...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (IV).

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku przystąpił do realizacji projektu   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (IV)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I ...

Informacja dla beneficjentów realizujących na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Informacja dla beneficjentów realizujących na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020     W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Miasto...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż  prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności tylko od osób bezrobotnych do 30 roku życia, w tym dla osób do 25 roku życia, które są zarejestrowane w urzędzie krócej niż 4 miesiące od 13...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego odbędzie się w dniach od 13 maja 2019r. do 17 maja 2019r. na tworzone stanowiska kierowane będą tylko osoby powyżej 30 roku życia...

AKTYWNA MAMA, AKTYWNY TATA

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ OTWARCIEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ,, AKTYWNA MAMA, AKTYWNY TATA'' INFORMUJĘ, IŻ PUNKT INFORMACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PRZEPROWADZI SZKOLENIE POD NAZWĄ ,, MAMA MOŻE WSZYSTKO 3''. WSZELKIE INFORMACJE O SZKOLENIU ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NA...

Spotkanie dla pracodawców

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tematem spotkania będzie m.in. obsługa systemu SODiR (System Obsługi Dofinansowań i Refundacji), ulgi przysługujące pracodawcom z tytułu zatrudniania osób...

Nabór na szkolenie „SZUKAM PRACY” z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie „SZUKAM PRACY" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnikom szkolenia wypłacamy stypendium. Planowany termin trwania szkolenia: 13.05.-31.05.2019r. Informacje i zapisy u doradcy zawodowego w budynku B (wejście od parkingu)   ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 25 marca 2019r. do 29 marca 2019r. Osoby bezrobotne, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone  zostaną przed...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w dniach od 25 marca 2019r. do 29 marca 2019r.   ...

Nabór wniosków na organizowanie prac interwencyjnych.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na organizowanie prac interwencyjnych odbędzie się w dniach od 4 marca 2019r. do 8 marca 2019r.  

Targi Pracy 2019

Zapraszamy Pracodawców do składania zgłoszeń do uczestnictwa w Targach Pracy, które odbędą się 4 kwietnia 2019 r. w Hali Mistrzów we Włocławku. Oprócz Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku organizatorami są włocławskie instytucje: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Cech Rzemiosł...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach 28.01.2019r. – 08.02.2019r. W ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków kierowane do zatrudnienia będą tylko osoby kwalifikujące się do wsparcie w...

Prace interwencyjne - przedłużenie naboru wniosków.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na organizowanie prac interwencyjnych przedłużony zostaje do 1 lutego 2019r. W ramach pozytywnie rozpatrzonych wniosków kierowane do zatrudnienia będą tylko osoby kwalifikujące się do wsparcie w ramach programu PO...

Nabór na szkolenie „SZUKAM PRACY” z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie  „SZUKAM PRACY" z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnikom szkolenia wypłacamy stypendium. Planowany termin trwania szkolenia: 04.03.-22.03.2019 Informacje i zapisy u doradcy zawodowego w budynku B (wejście od parkingu)   ...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Nabór wniosków będzie realizowany w dwóch turach: I tura w terminie: 28.01.2019r. – 01.02.2019r. warunek : rozpoczęcie formy kształcenia...

Nabór wniosków na zorganizowanie stażu

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na organizowanie staży zawodowych rozpocznie się w dniu od 17 grudnia 2018r.  

Europejskie Dni Pracodawców 2018

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że w okresie od 5 do 16 listopada br. zostaną zorganizowane „Dni Informacyjne w ramach Europejskich Dni Pracodawców". Idea sprowadza się do umożliwienia pracodawcom konsultacji z wybranymi specjalistami PUP. Przedstawiciele firm będą mogli omówić z pośrednikami pracy,...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w dniach od 8 października 2018r. do wyczerpania śródków przeznaczonych na ten cel na tworzone stanowiska...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę