Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności w ramach programu PO WER.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności w ramach programu PO WER tylko dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 lat odbywać się będzie od 3 lipca 2017r.  do 31 sierpnia 2017r       ...

„Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (III)”

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (III)" w ramach Osi priorytetowej 8 Priorytetu Inwestycyjnego 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,...

„Ocalić od zapomnienia”

„Ocalić od zapomnienia" Program specjalny aktywizacji bezrobotnych z terenu gminy Lubraniec, poprzez wykorzystanie walorów historyczno – kulturowych cmentarzy w miejscowościach Sarnowo, Siarczyce, Gołębin Parcele.   Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż realizuje Program Specjalny...

Bon na zasiedlenie - informacja.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że nadal dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację wsparcia osób bezrobotnych do 30 roku życia w formie BONU NA ZASIEDLENIE .     Osoby BEZROBOTNE (zarejestrowane w tut. Urzędzie)- w przypadku braku ofert na lokalnym rynku pracy,  chcące podjąć...

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Nabór wniosków będzie realizowany w terminie od 03 lipca 2017r . do 05 lipca 2017r . Po tym terminie komisja oceny wniosków...

Ogłoszenie związane z pracą w firmie "KONGSBERG AUTOMOTIVE" SP. Z O.O.

"KONGSBERG AUTOMOTIVE" Sp. z o. o., miejsce pracy Brześć Kujawski, poszukuje pracowników na następujące stanowiska: - montażysta-operator, - operator maszyn, - magazynier, - technik jakości, - technik procesu, - technik utrzymania ruchu, - inżynier jakości, - inżynier procesu, - automatyk. ...

Odkrywcy III

Program specjalny aktywizacji bezrobotnych z terenu gminy Izbica Kujawska, poprzez wykorzystanie znaczenia Parku Kulturowego Wietrzychowice „Odkrywcy III"   Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje Program Specjalny „Odkrywcy III". CEL PROGRAMU I UCZESTNICY PROGRAMU: Głównym celem...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (III)”

  Projekt  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 19 czerwca 2017r.  do 23 czerwca 2017r.

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach od 19 czerwca 2017r . do 23 czerwca 2017r .    

Program specjalny „Parki Gminy Boniewo I”

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż od 20 maja 2017 r. rozpoczyna realizację programu specjalnego „Parki Gminy Boniewo I". CEL PROGRAMU I UCZESTNICY PROGRAMU: Głównym celem programu specjalnego „Parki Gminy Boniewo I" będzie aktywizacja społeczno-zawodowa 18 bezrobotnych , mieszkańców gminy Boniewo, poprzez...

Informacja o naborze wniosków - 12 miesięcy refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku  informuje, iż nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia odbędzie się w dniach od 22.05.2017 r. do 26.05.2017r. ...

Koniec naboru wniosków 12 miesięcy refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku  informuje, iż wnioski o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r. ż. nie są przyjmowane z powodu braku środków. ...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 8 maja 2017r. do 12 maja 2017r.

Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW     Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach od 8 maja 2017r. do 12 maja 2017r.

Bezpłatne spotkanie informacyjne "Mama może wszystko"

Mamo, przyjdź na spotkanie   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na spotkanie informacyjne ,,Mama może wszystko!" , na którym przedstawione zostaną możliwości i warunki wsparcia ze środków unijnych na żłobki lub nianie, a także inne działania wspomagające w powrocie na rynek pracy.   ...

Program Aktywizacja i Integracja 2017 - Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 14 marca 2017 r.   Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację warsztatów (zajęć grupowych) dla osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacja i Integracja w 2017 r.   Na podstawie art. 62a ust. 10 ustawy z...

Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach od 27 marca 2017r. do 31 marca 2017r.  

Informacja o naborze wniosków - działalność gospodarcza.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH     Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 27 marca 2017r. do 31 marca 2017r.    

Program Aktywizacja i Integracja 2017

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.   Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację warsztatów (zajęć grupowych) dla osób bezrobotnych objętych Programem Aktywizacja i Integracja w 2017 r.   Na podstawie art. 62a ust. 10 ustawy z...

Informacja o spotkaniu w Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU INFORMUJE, IŻ W INKUBATORZE  INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. TORUNSKA 148 WE WŁOCŁAWKU ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DLA: przedsiębiorców w dniu 16 lutego 2017r., w godz.. 10.00 – 13.00 dotyczące form wsparcia jakie udziela urząd przy zatrudnianiu osób bezrobotnych; osób...

Informacja o naborze wniosków - działalność gospodarcza.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH     Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 20 luty 2017r. do 24 luty 2017r.  

Informacja o naborze wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW     Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach od 20 luty 2017r. do 24 luty 2017r.

Ogłoszenie staż 2017

POWIATOWY URZĄD PRACY we Włocławku informuje, że rozpoczął wydawanie i nabór wniosków na zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych,  współfinansowanych z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020   DLA...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę