Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach programu PO WER.

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach programu PO WER odbywać się będzie od 8 listopada 2017r.  do 17 listopada 2017r   Uwaga . W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na utworzone stanowisko może...

Wstrzymanie naboru wniosków na organizacje prac interwencyjnych.

Informujemy, iż z dniem 3 listopada 2017r ze względu na ograniczone środki finansowe wstrzymuje się nabór wniosków na organizacje prac interwencyjnych. Informacje o ewentualnym naborze wniosków może uzyskać pod numerem tel. 54 2340089 wew.18   ...

„Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizowany jest projekt „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu", wspierający założenie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W ramach projektu, do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej zostanie przygotowanych 120 osób...

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz....

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności dla osób powyżej 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności  z środków Regionalnego Programu Operacyjnego ( dla osób powyżej 30 roku życia ) odbędzie się w dniach od 16 października 2017r. do 31 października 2017r. Szczególnie preferowane będą...

Wznowienie naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje o wznowieniu  naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Nabór wniosków będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych przyznanych PUP we Włocławku. ...

Wstrzymanie naboru wniosków na organizowanie prac interwencyjnych.

Informujemy, iż z dniem 6 września 2017r ze względu na ograniczone środki finansowe wstrzymuje się nabór wniosków na organizowanie prac interwencyjnych . Informacje o ewentualnym naborze wniosków może uzyskać pod numerem tel. 54 2340089 wew.18.   ...

Nabór wniosków na zorganizowanie stażu w ramach PO WER

    POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU INFORMUJE, ŻE DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU PRZYJMOWAĆ BĘDZIE WNIOSKI PRACODAWCÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ     Szczegółowe informacje...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności w ramach programu PO WER.

Informacja dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności w ramach programu PO WER  tylko dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 lat ( w tym dla osób do 25 roku życia zarejestrowanych w urzędzie poniżej 4...

Służba w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Centralne Biuro Antykorupcyjne poszukuje kandydatów do służby na funkcjonariuszy Departamentu Ochrony, oferta skierowana jest do osób zamieszkałych na terenie Włocławka i okolic. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy mogą uzyskać więcej informacji na stronie internetowej https://cba.gov.pl/ w zakładce „SŁUŻBA W...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego odbędzie się w dniach od 21 sierpnia 2017r. do 25 sierpnia 2017r . N a tworzone stanowiska mogą być skierowane tylko ...

Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

  Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku poszukuje do pracy osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne miałyby pracować na różnych stanowiska pracy związanych z zakresem funkcjonowania Zakładu, tj. pralnia, krawiectwo, usługi parkingowe oraz wynajem sali. ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności w ramach programu PO WER.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności w ramach programu PO WER tylko dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 lat odbywać się będzie od 3 lipca 2017r.  do 31 sierpnia 2017r       ...

„Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (III)”

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (III)" w ramach Osi priorytetowej 8 Priorytetu Inwestycyjnego 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,...

„Ocalić od zapomnienia”

„Ocalić od zapomnienia" Program specjalny aktywizacji bezrobotnych z terenu gminy Lubraniec, poprzez wykorzystanie walorów historyczno – kulturowych cmentarzy w miejscowościach Sarnowo, Siarczyce, Gołębin Parcele.   Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż realizuje Program Specjalny...

Bon na zasiedlenie - informacja.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że nadal dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację wsparcia osób bezrobotnych do 30 roku życia w formie BONU NA ZASIEDLENIE .     Osoby BEZROBOTNE (zarejestrowane w tut. Urzędzie)- w przypadku braku ofert na lokalnym rynku pracy,  chcące podjąć...

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Nabór wniosków będzie realizowany w terminie od 03 lipca 2017r . do 05 lipca 2017r . Po tym terminie komisja oceny wniosków...

Ogłoszenie związane z pracą w firmie "KONGSBERG AUTOMOTIVE" SP. Z O.O.

"KONGSBERG AUTOMOTIVE" Sp. z o. o., miejsce pracy Brześć Kujawski, poszukuje pracowników na następujące stanowiska: - montażysta-operator, - operator maszyn, - magazynier, - technik jakości, - technik procesu, - technik utrzymania ruchu, - inżynier jakości, - inżynier procesu, - automatyk. ...

Odkrywcy III

Program specjalny aktywizacji bezrobotnych z terenu gminy Izbica Kujawska, poprzez wykorzystanie znaczenia Parku Kulturowego Wietrzychowice „Odkrywcy III"   Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje Program Specjalny „Odkrywcy III". CEL PROGRAMU I UCZESTNICY PROGRAMU: Głównym celem...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (III)”

  Projekt  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH   Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności odbędzie się w dniach od 19 czerwca 2017r.  do 23 czerwca 2017r.

Program specjalny „Parki Gminy Boniewo I”

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż od 20 maja 2017 r. rozpoczyna realizację programu specjalnego „Parki Gminy Boniewo I". CEL PROGRAMU I UCZESTNICY PROGRAMU: Głównym celem programu specjalnego „Parki Gminy Boniewo I" będzie aktywizacja społeczno-zawodowa 18 bezrobotnych , mieszkańców gminy Boniewo, poprzez...

Informacja o naborze wniosków - 12 miesięcy refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku  informuje, iż nabór wniosków o przyznanie przez okres 12 miesięcy refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia odbędzie się w dniach od 22.05.2017 r. do 26.05.2017r. ...

Koniec naboru wniosków 12 miesięcy refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku  informuje, iż wnioski o przyznanie przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 r. ż. nie są przyjmowane z powodu braku środków. ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę