Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Ciągły nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę