Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Zawartość stron

Powiatowe urzędy pracy realizują m.in. zadania w zakresie:

1.    ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom,

2.    wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców,

3.    wydawania informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych dla firm, które chcą ubiegać się o zezwolenie na pracę cudzoziemców wydawane przez wojewodę.   

W panelu obok (z prawej strony) znajdują się m.in. bloki tematyczne:

Zezwolenia na pracę – w którym można znaleźć informacje na temat uzyskiwania zezwolenia na pracę sezonową (zezwolenie typu S);

Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia – w którym zamieszczono szczegółowe informacje o procedurze pozwalającej na powierzanie pracy obywatelom jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

W podanych blokach tematycznych (opracowanych przez MRPiPS) znajdziecie Państwo wzory dokumentów stosowanych w odpowiedniej procedurze. Dla uzupełnienia - poniżej publikujemy te dokumenty w formatach edytowalnych. Oprócz tego zamieszczamy dodatkowe druki, które są niezbędne w kolejnych etapach postępowania dotyczącego zatrudnienia cudzoziemca.

Ponadto, poniżej zamieszczamy informację o procedurze opłat za sprawy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Opłaty dotyczą wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.   

Dla uzupełnienia danych, podajemy linki do stron ministerialnych, na których również opublikowano szczegółowe informacje o zatrudnianiu cudzoziemców.

https://www.gov.pl/web/rodzina/informacje-dla-pracodawcow

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zatrudnic-cudzoziemca

 

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają doradcy klienta instytucjonalnego: PUP we Włocławku, Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowisko nr 13, tel. 54 234 00 89 / 90 wew. 42.

Załączniki
01 Ulotka dla pracodawców.pdf (pdf, 312 KB)
(1)02 Procedura wpłat za sprawy dotyczące zatrudniania cudzoziemców.pdf (pdf, 138 KB)
03 Wniosek o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.doc (doc, 37 KB)
04 Wzór upoważnienia do odbioru dokumentów.doc (doc, 32 KB)
OŚWIADCZENIA - 01 Schemat procedury - rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.pdf (pdf, 222 KB)
OŚWIADCZENIA - 02 Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (docx, 54 KB)
OŚWIADCZENIA - 03 Oświadczenie AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (docx, 56 KB)
OŚWIADCZENIA - 05 Zawiadomienie o niestawieniu się cudzoziemca do pracy.doc (doc, 40 KB)
OŚWIADCZENIA - 06 Zawiadomienie o stawieniu się cudzoziemca do pracy.doc (doc, 32 KB)
ZEZWOLENIA - 02 Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.docx (docx, 67 KB)
ZEZWOLENIA - 03 Wniosek podmiotu działającego jako AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ.docx (docx, 72 KB)
ZEZWOLENIA - 04 Oświadczenie podmiotu - art. 88j ustawy.docx (docx, 67 KB)
(2)Schemat procedury - zezwolenia na pracę sezonową - wer. 04.pdf (pdf, 214 KB)
(5)OŚWIADCZENIA - 04 Oświadczenie podmiotu powierzającego pracę - art. 88z ustawy.docx (docx, 57 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę