Projekt - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Informacja dla beneficjentów realizujących na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę