Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Aktualności

 • „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego". GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023 . Obszar realizacji projektu obejmuje całość...

 • „Bezpłatne kursy językowe, pożyczki na kształcenie”.

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt . „Bezpłatne kursy językowe, pożyczki na kształcenie" Bezpłatne spotkanie online  odbędzie się w dniu 30.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 11:00. Z bezpłatnych kursów języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego,...

 • „Tydzień dla zatrudnienia”.

  Już w poniedziałek 22 marca 2021r. rozpocznie się „Tydzień dla zatrudnienia". Jest to wydarzenie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy podregionu włocławskiego. Powiatowe Urzędy Pracy: w Aleksandrowie Kujawskim, w Lipnie, w Radziejowie, w Rypinie i PUP we...

 • AKTYWNE PORADNICTWO ZAWODOWE ONLINE.

    AKTYWNE PORADNICTWO ZAWODOWE ONLINE Zastanawiasz się nad wyborem szkoły, zawodu, miejsca pracy ? Pracujesz, ale czujesz, że chciałbyś zmienić tę pracę ? Chcesz poświęcić sobie więcej uwagi ?   Przygotuj się i bądź aktywny !   Spotkaj się z naszym doradcą zawodowym online  ! Doradzimy i pomożemy...

 • „Własna firma dla niepracujących 30+”.

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Własna firma dla niepracujących 30+"   Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 8.03.2021 r . w godzinach 10:00 – 11:40. Jest to kolejna propozycja dla osób, których marzeniem jest własny biznes. Tym razem, do udziału...

 • Nabór wniosków o przyznanie dotacji do 5 tys. zł dla mikro i małych firm.

  Ilość dotacji,  którą może uzyskać przedsiębiorca Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia, wskazuje poniższa tabela: Kody PKD (działalność przeważająca) Przedsiębiorca otrzymał dotację na podstawie rozporządzenia Rady...

 • Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

  INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW     Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy odbędzie się w dniach  od 22 lutego 2021r.  do 26 lutego 2021r.

 • Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności.

  INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH     Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż  będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności  od 22 lutego 2021r.  do 26 lutego 2021r.  

 • Ruszył nabór kandydatów na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

  Składanie ofert  przez kandydata na rachmistrza spisowego: 1.Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego winno zawierać: - dane kandydata: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, - oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o narodowym...

 • Nabór wniosków o przyznanie dotacji do 5 tys. zł dla mikro i małych firm.

  Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji do 5 tys. zł dla mikro i małych firm. Mikro i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w postaci dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności. Dotacja przysługuje przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 r....

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (III)" w ramach Osi priorytetowej 8 Priorytetu Inwestycyjnego 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,...

Od dnia 1 stycznia 2016 r. PUP we Włocławku przystąpił do realizacji projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (II)" . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
87-800 Włocławek
ul. Kapitulna 24
Telefon: 54 234 00 89
E-mail: towl(at)praca.gov.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 do 14:30
Wtorek 7:30 do 14:30
Środa 7:30 do 14:30
Czwartek 7:30 do 14:30
Piątek 7:30 do 14:30

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę