Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę